Kak smy na ideju přišli…


W oktobru 2021 podaštaj so Leonie a Matej na tak mjenowany “Mamutowy marš” – čaru 100 kilometrow w bliskosći Berlina. Přihotowanaj njeběštaj, bě to skerje spontany rozsud, so na tajki dyrdomdej zwažić. Po 21 hodźinach a dołhej, njeskónčnej nocy zdokonještaj wonaj woprawdźe běh!

A jenož někotre dny pozdźišo bě za njeju jasne – to njebě posledni króć. Pytaštaj za dalšimi móžnymi běhami w Němskej a sej přichodny termin do protyčki zapisaštaj. Runočasnje pak nasta ideja, tajki běh we Łužicy organizować. Zhromadnje z Marie, kiž je jeju w Berlinje přewodźała a Fabianom, kiž je hižo lěta dołho w Serbskim młodźinskim towarstwje “PAWK” aktiwny, nasta organizatoriska štwórtka za Slaviamarsch – 50 kilometrow po dwurěčnej Łužicy!

W juniju 2022 běše potom tak daloko – prěni Slaviamarsch wot Hórkow do Radworja so wotmě. Něhdźe 100 startowarjow podaše so na puć, wjac hač wočakowane. Na třoch zastaranskich stacijach pohosćowachu so wobdźělnicy a Orga-Team je na kóždeho jednotliwca hordy. 2023 sćěhowaše druhi nakład Slaviamarscha z nimale 200 wobdźělnikami. Wutrobny dźak wšitkim pomocnikam, kiž tute zarjadowanje zmóžnja.

Nadźijamy so tež lětsa zaso wšitkich wobdźělnikow witać móc, na druhej čarje ale po zwučenym wašnju. Tež lětsa chcemy 50 KM w 12 hodźinach z wami pućować! Rjane impresije zašłeho zarjadowanja móžeće sej w galeriji wobhladać.