Nowostki k zarjadowanju!


Nowy termin za 2024 steji! 15.06.2024 smy zaso tu! Přizjewjenja su hač do 08.06.24 móžne. Ličba startowarjow je na 300 wobmjezowana.

Wšitke dalše wažne nowostku k zarjadowanju zhoniće tu abo na našim instagramowym kanalu!