Nowostki k zarjadowanju!


Startowy dypk je lětsa w Radworju při kupje! Tam so wječor w cilu tež zaso zetkamy a móžemy tak dźeń rjenje wuklinčeć dać!

Nowy termin za 2024 steji! 15.06.2024 smy zaso tu! Přizjewjenja su hač do 08.06.24 móžne. Ličba startowarjow je na 300 wobmjezowana.

Wšitke dalše wažne nowostku k zarjadowanju zhoniće tu abo na našim instagramowym kanalu!